Tupého 27/A
Bratislava

Jadrové vŕtanie

Diamantové jadrové vŕtanie

 • murivo, betón, železobetón, kameň

Jadrové vŕtanie otvorov:

Priemer otvoru Murivo Betón Železobetón
21-31 mm 0,50 € 0,80 € 0,86 €
42-52 mm 0,60 € 0,86 € 0,96 €
62-71 mm 0,70 € 0,93 € 1,00€
82-92 mm 0,76 € 0,96 € 1,10 €
102-112 mm 1,00 € 1,16 € 1,33 €
122-127 mm 1,13 € 1,29 € 1,46 €
132 mm 1,19 € 1,36 € 1,53 €
142-152 mm 1,26 € 1,39 € 1,56 €
162-172 mm 1,33 € 1,46 € 1,63 €
181 mm 1,49 € 1,66 € 1,86 €
190-201 mm 1,56 € 1,99 € 2,09 €
225 mm 1,76 € 2,12 € 2,29 €

Cena je za 1 cm hĺbky vrtu. Ceny sú uvedené bez DPH. Pri väčšom objeme prác je možnosť poskytnutia zľavy.

Príklepové vŕtanie do prostého betónu:

 • do priemeru 10 mm 10,95 €/bm
 • od 10 mm do 20 mm priemeru 23,24 €/bm
 • od 20 mm do 30 mm priemeru 36,51 €/bm

Ostatné náležitosti:

 1. Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj elektrickej energie 230 V a zdroj chladiacej vody vo vzdialenosti max. 20m od vŕtaných otvorov.
 2. Objednávateľ vytýči miesta otvorov a naznačí ich vodou nezmývateľnou farbou. V prípade nevytýčenia miesta otvorov sa čakanie na vytýčenie bude účtovať ako prestoj.
 3. Zhotoviteľ neručí za statické posúdenie vŕtaných konštrukcií a za škody spôsobené vŕtaním (napr. poškodenie zabudovaných inštalácií, navlhnutie vŕtaného materiálu a blízkeho okolia).

Príplatky:

 1. Ceny sú stanovené pri vŕtaní do železobetónu s priemerom výztuže max. 16 mm.
  Pri hrubšej výstuži alebo oceľovom prvku zabudovanom v betóne sa k jednotkovej cene priráta suma 2,32 €/1 cm2 reznej plochy ocele.
 2. Ak zdroj elektrickej energie zabezpečujeme vo vlastnej réžii, účtujeme za každú hodinu . použitia el. generátora 9,30 €.
 3. Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 18 € /1 deň.
 4. Príplatok 12% k jednotkovej cene pri šikmom vŕtaní.
 5. Príplatok 20% k jednotkovej cene pri celkovom objeme prác menej ako 66,39 €.
 6. Príplatok 20% k jednotkovej cene pre vrty hlbšie ako 42 cm.
 7. Príplatok 15% k jednotkovej cene pre vrty vo výške nad 1,50 m + cena prenájmu plošiny.
 8. Príplatok 20% k jednotkovej cene pri odsávaní chladiacej vody.
 9. Kotva 1 €/1 kus.
 10. Prestojné a pomocné práce 8 €/1 hod.
 11. Dopravné náklady 0,39 €/km.
 12. V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu.
 13. Ceny sú uvedené bez DPH